Erhvervsaffald – sådan håndterer du det korrekt

27 June 2023
Cathrine Poulsen

Erhvervsaffald kan være en udfordring for mange virksomheder. Det er vigtigt at håndtere affaldet korrekt, både af hensyn til miljøet og lovgivningen. Vi har derfor samlet nogle tips til, hvordan du bedst håndterer dit erhvervsaffald.

Identificer hvilket type affald, du har

Først og fremmest er det vigtigt at identificere, hvilken type affald, der produceres i virksomheden. Affaldet skal sorteres i forskellige kategorier, afhængigt af type og farlige egenskaber, såsom kemikalier eller elektronikaffald. Det kan være en god idé at tage kontakt til din affaldsleverandør, som kan hjælpe med at identificere affaldstyperne.

Opbevaring af affaldet

Det er vigtigt at opbevare affaldet i beholdere, der er egnet til de forskellige affaldstyper. Brug af almindelige affaldssække kan være problematisk, da det kan forårsage forurening af jorden eller forårsage uønskede kemiske reaktioner. Sørg derfor for at finde egnede beholdere eller spande, der tager hensyn til affaldstypen. For eksempel kan skarpe genstande opbevares i en sikkerhedsspand, så de ikke gennemborer sække eller skader medarbejdere. Når beholderne er fyldte, skal de tømmes regelmæssigt for at undgå forringelse af affaldet eller risici for rotte- eller myggelarver.

Sørg for korrekt behandling af farligt affald

Farligt affald, såsom kemikalier eller andre rester fra produktion, kræver særlig opmærksomhed. Det er vigtigt at sortere disse affaldstyper korrekt, så de kan behandles sikkert og miljøvenligt. Brug af godkendte affaldsbehandlere er afgørende for at sikre, at alle skadelige kemikalier behandles korrekt. Det er også en god idé at opbevare kemikalier separat og i aflåste rum eller skabe for at undgå uheld. Farligt affald kan også kræve særlige tilladelser, der skal ansøges fra myndighederne, før det kan behandles.

Genanvendelse og genbrug af affaldet

Endelig er det en god idé at fokusere på genanvendelse og genbrug af affaldet, hvor det er muligt. Mange typer af affald kan genbruges, såsom papir, glas og metal. Ved at genanvende disse materialer kan virksomheden spare penge på affaldshåndtering og bidrage til reduktionen af ​​affaldsmængderne. Det er også vigtigt at tænke på, hvordan produkter og materialer designes, og om de kan genanvendes eller opdeles i mindre dele, der kan genbruges.

Erhvervsaffald

At håndtere erhvervsaffald korrekt kan forbedre virksomhedens image, mindske udgifter og bidrage til et bedre miljø. Ved at følge de ovennævnte tips og anvende korrekte affaldsbeholdere og affaldssortering kan din virksomhed undgå bøder og negative konsekvenser for miljøet.

Få hjælp til dit erhvervsaffald i Himmerland her https://www.simestedvognmandsforretning.dk/.